Hakkımızda

Uzun yıllar ticari tecrübelerini farklı firmalarda kazanmış; tüketicilerin ve satış katmanlarının ihtiyaçlarını belirlemiş; yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını birbiriyle eşleştiren bir satış organizasyon grubuyuz.

TATLIM sağlam geçmişinden aldığı güç ile odaklanma, yenilikçilik, sürdürebilirlik temeli üzerine, kurduğu, dünya standartlarına uygun, kaliteli ve güvenilir hizmet sunma, çalışma anlayışını koruyarak yeni ürünler üretmeye ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edecektir.

Müşteri memnuniyeti ve dürüstlüğü ön planda tutarak, Vizyon, Misyon, ve kendi Değerleri doğrultusunda sektörde saygın, itibarlı ve güvenilir bir firma olduğunu kanıtlamıştır.

Değerlerimiz, saygın ve dürüst olarak algılanmak, müşteriyi birinci sıraya koyarak en iyi hizmeti vermek, karşılıklı güvene dayalı iş olanakları sağlamak, müşterilere verdiği sözleri zamanında yerine getirmek ve sorumluluklarının neler olduğunun bilincinde olmak. Tutkumuz, doğal beslenme. Dolayısıyla yeniliklerimizi sürdürecek, insanlarımız ve gezegenimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak için doğanın potansiyelini birlikte keşfedeceğiz.

 

VİZYON-MİSYON

Misyonumuz Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerileri sunani alternatif dağıtım kanalları ile geniş ürün ve hizmet yelpazesini toplumun her kesimine en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıran, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak dünya standartlarında sürdürülebilir kaliteli ve verimli faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir firma olmaktır.

Farklılıklar yaratarak, müşterilerimizin isteklerine kalitemizle ve istikrarımızla karşılık vermek öncelikli hedefimizdir. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmuş, sürekli gelişen ve değişen teknolojideki yenilikleri takip ederek, teknik bilgi becerileri geliştirmeyi hedeflemiştir.Ülke ekonomimize faydalı olmayı kurulduğumuz günden itibaren kutsal görev olarak bildik ve sektörünün en iyisi olma yolunda kalite standartlarından ödün vermeden, yurtiçinde değişen ve gelişen pazarlarda pozisyon alabilmek için emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Vizyonumuz Türkiye' de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede hizmet sunan, herkesin ve her kesimin, müşteri ve insan kaynağını en değerli aktifi olarak kabul eden, sürekli olarak fark ve değer yaratan, rakiplerinin örnek aldığı, her aşamada bir firmadan daha fazlasını vaat eden, evrensel, saygın ve piyasa değeri yüksek, lider firma olmaktır.

Bilgi ve deneyimlerini kullanarak sektörüne yön veren, çalışanlarının gurur duyduğu, müşteri ve tedarikçilerinin işbirliği içerisinde olmaktan mutlu olduğu, yenilikçi ürünlerle Türkiye’nin sektöründe lideri, dünyanın bilinen ve tercih edilen firması olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

Şirketimizi eşsiz kılan inançlar dizisini ve şirketimizin karakterini tanımlayan, kültürel özelliklerini temsil eden değerlerimiz;

Bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak ekip halinde çalışmak. Sahip olduğumuz, çeşitli yönetim ve yatırım prensipleri sayesinde sürdürülebilirliğini güvence altına aldığımız güçlü altyapımız ve teknolojimiz ile dünya koşullarının her an değiştiğinin bilincinde olarak, yaşamın dinamik yapısı içinde bütün gıda güvenliği basamaklarını sürekli gözden geçiriyor olmak.

Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin ve iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içerisinde oluruz. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranırız. Dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Bu alanda en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmak.İşimizde bilimin rehberliğini benimseyerek yenilikleri hızlı, doğru, etkili şekilde uygulamak.Gıda sanayinin güncel sorunlarından hemen haberdar olmak, söz konusu durumu sürekli sorgulayarak ve her türlü detayını öğrenerek bilimsel çözümler üretmek için laboratuvarımızda ve sektörümüzde ortak akıl oluşmasını çok yönlü biçimde desteklemek.

 

KALİTE POLİTİKASI

İyi bir meslekî ve teknik uygulama ile müşteriye hizmet verirken sağladığımız deney hizmetinin kalitesi, laboratuvar üst yönetiminin güvencesi altındadır.

Kalite yönetim sistemimizde meydana gelebilecek her tür uygunsuzluk incelenip takip edilecektir. Bu ve benzeri uygunsuzlukları düzeltecek ve tekrarını engellemeye yönelik olarak her türlü düzeltici ve önleyici faaliyet uygulanacaktır.

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürünler temin ederek ve hijyenik ortamlarda depolama ve dağıtım gerçekleştirmek,Müşteri beklentilerini yerinde algılamak ve hijyenik bir ürün akış zinciri kurmak için personel eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstermek,

Müşteri memnuniyetini arttırmak için; müşteri talep ve beklentilerini tam olarak almak, en üst kalite seviyesinde, eksiksiz ve belirlenen sürede karşılamak,İş verimliliğini arttırmak için; ,tüm çalışanlarımızın eğitimine önem vererek, iş mükemmelliğine ve gelişmeye yönelik ortam hazırlamak,

ISO 9001:2008 - TS 22000:2005 HACCP standartlarına uygun olarak kurmuş olduğumuz kalite sistemimizi teknolojik gelişimler ile destekleyerek etkin bir değerlendirme sistemi kurmak ve sistemde sürekli bir iyileşme ve gelişme sağlamaktır.